Дәрестән тыш эшчәнлек

Дәрестән тыш эшчәнлекне оештыру үзенчәлекләре

— Тема;

— оештыру формасы;

— билгеле бер юнәлешне чагылдыру;

— планлаштырылган дәреснең программасын ачык күзаллау;

— дәрестән тыш эшчәнлекнең планлаштырылган нәтиҗәләрен аерып күрсәтү;

— укучылар эшчәнлеген оештыру төрләрен билгеләү;

— планлаштырылган нәтиҗәләрнең дәрәҗәләрен күрсәтү;

— планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешүне контрольдә тоту, бәяләү формалары;

— планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешүне күрсәткән диагностиканы алып бару.

Юнәлешләре

— Рухи-әхлакый юнәлеш;

— физик культура һәм спорт юнәлеше;

—  социаль юнәлеш;

— гомумиинтеллектуаль юнәлеш;

— гомумимәдәни юнәлеш.

Нәтиҗәләре

Шәхескә кагылышлы:

Метапредмет нәтиҗәләре:

Башлангыч мәктәп :

— УУГ;

— уку.Текст белән эш.

— ИКТ-компетентлылык.

5-9 нчы сыйныфлар:

— УУГ;

Предметара төшенчәләр формалашу:

— уку компетенциясе нигезләре;

— мәгълүмат белән эшли белү компетенциясе;

— проект эшчәнлеге тәҗрибәсе.

Оештыру формалары

— Түгәрәк;

— клуб;

— студия;

—  туган якны өйрәнү эшчәнлеге;

 — фәнни оешмалар;

 — фәнни-гамәли конференция;

— олимпиада;

 — фәнни-эзләнү тикшеренү эшчәнлеге;

— җәмгыятькә файдалы хезмәт;

 — сугышчан-патриотик тәрбия бирү эшчәнлеге һәм башкалар.

Укучылар эшчәнлеген оештыру төрләре

— Уен эшчәнлеге;

— танып-белү эшчәнлеге;

— проблемалы кыйммәти аралашу;

— вакытны дөрес кулланып, укучыларның буш вакытын мавыктыргыч оештыру;

— әдәби иҗади эшчәнлек;

— социаль юнәлештәге ( тормыштагы рольләргә керү);

— хезмәт эшчәнлеге;

— спорт-сәламәтләндерү;

— туган якны өйрәнү, туризм юнәлеше.