Почмаклар

Укучылар яратып башкара торган алымнарның берсе — Почмаклар. Дәрес темасы буенча Почмаклар өчен төрле материаллар — мәкальләр, канатлы сүзләр, рәсемнәр — кулланырга мөмкин. Укучыларны Почмакларга теләк буенча, яисә карточкалар буенча юнәлтергә мөмкин. Ә Почмакларда оешкан төркемнәрдән нинди биремнәр, җаваплар алырга теләү — укытучы фантазиясенә бәйле.