Дәрестән тыш эшчәнлек: шәхси карта һәм маршрут

Биредә укучыларның дәрестән тыш эшчәнлеген исәпкә һәм тәртипкә салу өчен шәхси карта, маршрут үрнәкләре бирелә. Укучыларның дәрестән тыш эшчәнлеген исәпкә алганда аларның мәктәптән тыш төрле түгәрәкләргә, секцияләргә йөрүе дә исәпләнә, ата-аналар әлеге картага имза куя.