«Яфрак» алымы

«Яфрак» алымын дәреснең төрле этабында кулланып була. Укучыларга яфраклар таратыла, алар укытучы билгеләгән тема буенча үз фикерләрен бер сүз, сүзтезмә яки гади җөмлә аша белдерәләр. Укытучы тактага агач кәүсәсе ясый, теманы яза, укучылар үз яфракларын тактага эләләр (рәсемнәрдә Сез әлеге алымны кулланып башкарылган «Алмашлык» моделен һәм Сабантуй бәйрәме турында укучыларның фикерләрен күрәсез).