Шпаргалки по математике

Дәрестән тыш эшчәнлек: шәхси карта һәм маршрут

Биредә укучыларның дәрестән тыш эшчәнлеген исәпкә һәм тәртипкә салу өчен шәхси карта, маршрут үрнәкләре бирелә. Укучыларның дәрестән тыш эшчәнлеген исәпкә алганда аларның мәктәптән тыш төрле түгәрәкләргә, секцияләргә йөрүе дә исәпләнә, ата-аналар әлеге картага имза куя.

Почмаклар

Укучылар яратып башкара торган алымнарның берсе — Почмаклар. Дәрес темасы буенча Почмаклар өчен төрле материаллар — мәкальләр, канатлы сүзләр, рәсемнәр — кулланырга мөмкин. Укучыларны Почмакларга теләк буенча, яисә карточкалар буенча юнәлтергә мөмкин. Ә Почмакларда оешкан төркемнәрдән нинди биремнәр, җаваплар алырга теләү — укытучы фантазиясенә бәйле.